Nm
Ne
Nf
NeL
NeK
NeW
Tex
Dtex
Denye
Nm

Metrik Numaralandırma Sistemi: 1 gram ağırlığındaki tekstil malzemesinin metre cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem Internasyonal) birim sistemi kullanılır. Nm=Uzunluk/Ağırlık =L/G =km/kg=m/g=mm/mg (L=Lanze=İpliğin uzunluğu , G=Geuicht=İpliğin ağırlığı )

NeL

İngiliz Keten İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NeL=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Keten İpliğinde 300 yarda =274,2m)

Tex

Tex Numaralandırma Sistemi: 1000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Tex=Ağırlık *1000 Uzunluk

Ne

İngiliz Pamuk İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. (Ne,Nec, NeB,S)=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Pamuk ipliğinde 840 yarda=768m)

NeK

İngiliz Kamgarn İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre (Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NeK=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Kanmgarn ipliğinde 560 yarda=512m)

DTex

Decitex Numaralandırma Sistemi: 10.000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Dtex=Ağırlık *10.000 Uzunluk

Nf

Fransız Numaralandırma Sistemi: 0,5 gram ağırlığındaki tekstil malzemesinin metre cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Nf=Uzunluk/Ağırlık

NeW

İngiliz Strayhgatn İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NEW=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Strayhgarn ipliğinde 256 yarda=234m)

Denye

Denye Numaralandırma Sistemi: 9.000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Denye=Ağırlık*9000 Uzunluk

+